HISTORIE MĚSTSKÉHO MUZEA V BIERUNI

Městské muzeum v Bieruni (v organizaci) se zrodilo z potřeby zachování a pěstování místní historie a kulturní tradice. O potřebě vzniku v Bieruni muzea, které by shromažďovalo, ukládalo a zpřístupňovalo kulturní památky, dokumenty, fotografie o historii a kultuře Bieruně nadšenci místní historie hovoříli už mnoho let. Četné stopy, které svědčí o tom, jak vznikalo více než 600 let staré město a jak se formovalo byly totiž pořád nepřístupné šírší veřejnosti.
V roce 2018 úřady města Bieruně podnikly kroky k vytvoření instituce zaměřené na ochranu a šíření dědictví hmotné a nehmotné kultury v oblasti historie, etnografie a umění zejména města Bieruně a okresu Bieruń-Lędziny jako součastí historické pszczynské země a Slezska. Předpokládalo se, že muzeum bude shromažďovat památky a dokumenty ilustrující místní dějiny. Táto instituce má být podle předpokladů důležitým prvkem ovlivňujícím obraz města a nástrojem pro integraci a budování společné místní identity obyvatel.
Proces organizace muzejního zařízení v Bieruni začal na začátku roku 2018. Kulturní instituce Obce Bieruń s názvem Městské muzeum v Bieruni (v organizaci) byla zřízena, spolu s udělením její stanov, usnesením přijatým Městskou radou v Bieruni dne 30. srpna 2018.

ČINNOST MĚSTSKÉHO MUZEA V BIERUNI

Od svého vzniku se činnost Muzea soustředila především na zahajení budování muzejní sbírky. Přijímané exponáty jdou do čtyř sbírek: historické, etnografické, fotografické a umělecké. Kromě toho Muzeum začalo připravovat první výstavu s názvem Obyvatele Bieruně na začátku 20. století ve fotografii ks. Mateuše Bieloka. K její otevření došlo 18. srpna 2019 . Vernisáž, stejně jako další události doprovázející výstavu se těšily velkému zájmu obyvatel Bieruně.

Současná činnost Muzea se soustřeďuje na rozšířování sbírky instituce a přibližování historického a kulturního dědictví Bieruně prostřednictvím publikaci, výstav, článků a rozsáhlé vzdělávací činnosti (mj. historických a fotografických procházek, prezentace fotek, realizace filmů v sérii „Navštěvujeme Bieruń”).

Mezi činnosti Muzea patří zejména:

  • historie formování se města Bieruně,
  • historie jednotlivých městských části: Bieruń Stary, Ściernie, Jajosty, Bieruń Nowy, Zabrzeg, Czarnuchowice, Bijasowice, Kopań,
  • historie místních rodin a těch, které pochٔázely z jiných regionů Polska,
  • historie servisních a řemeslných závodů a výroben působících na územi Bieruně a v jeho okolí,
  • tvorba umělců spojených s Bieruněm a okresem Bieruń-Lędziny,
  • Visla jako vodní hranice a dopravní cesta,
  • kulturní dědictví slezsko-malopolského pohraničí a pszczynské země.

BIERUŃ

Bieruń je město s bohatou historií. V historických pramenech bylo poprvé zmíněno v roce 1376. V polovině 16. století město získalo tržní privilegia, což ovlivnilo jeho hospodářský rozkvět. Také v 16. století, díky dokonale vyvinutému rybímu hospodářství, vznikl zde Velký bierunský rybník. Ve svých úspěšných dobách měl plochu 625 hektarů a byla to v té době největší nádrž tohoto druhu v Horním Slezsku. Dodnes lze na území města obdivovat mimo jiné: středověký kopec z roku 1295, náměstí se zachovaným středověkým urbanistickým uspořádáním, hráz usypáný v letech 1530-1540 (památka vodního inženýrství), dřevený svatostánek sv. Valentina  (16.//17. století) nebo židovský hřbitov vzniklý v 19. století.

V roce 1824 vznikla v Bieruni první v Horním Slezsku štěrková mezistátní silnice vedoucí z Wroclavi k tehdejší hranici na Visle, do Oswietimi a do Krakowa. V roce 1830 byl u ni postaven královsko-pruský Hlavní Celní Úřad. V roce 1859 byla v Novém Bieruni zprovozněná železniční trať do Myslowic. V roce 1863 uvedlo se do provozu železniční spojení mezi pruským Novým Bieruniem a galicijským Oswietiměm. Zastávka plnila úlohu hraniční stanice mezi Pruskem a Rakouskem.

Historii a identitu Bieruně tvoří také mimo jiné: vznik Uhelného dolu „Piast” a s ním spojená podzemní stávka po zavedení válečného stavu v roce 1981 trvající dva týdny (nejdelší protest tohoto typu v poválečné historii hornictví) nebo povodeň, ke které došlo v roce 2010, v důsledku které obyvatelé města velmi trpěli.

Dokumentace těchto a mnoha dalších údalosti je součásti meritorního programu vznikajícího zařízení.

KONTAKT

Kontaktní údaje

ulice Rynek 14, 43-150 Bieruń,
budova Městského úřadu v Bieruni, segment B, místnost 213

tel. +48 32 708 09 89

muzeum@muzeum.bierun.pl

Otevírací doba

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 – 17.00
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 14.00

Ředitel

Agnieszka Szymula

Tel. +48 32 708 09 89

dyrektor@muzeum.bierun.pl

Hlavní účetní

Ewa Myszor-Knahl

Tel. +48 32 708 09 89

Oddělení shromažďování a zpřístupňování sbírek

Piotr Knapczyk

Tel. +48 32 708 09 10

zbiory@muzeum.bierun.pl

Skip to content