OPROWADZANIE
PO BIERUNIU
14 LUTEGO 2020 r.

W dzień odpustu ku czci św. Walentego, który rok co roku przyciąga do Bierunia rzeszę pielgrzymów, pracownicy Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) oprowadzali po Bieurniu grupę pielgrzymów
z Tychów.

Skip to content