Zbiory

Zakres działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji), ujęty w statucie Muzeum, opiera się na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu i upowszechnianiu obiektów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska. Muzeum gromadzi obiekty w czterech zbiorach.

Zbiory etnograficzne skupiają się na dokumentacji kultury ludowej mieszkańców Bierunia i jego okolicy. Część tej kolekcji stanowią elementy kobiecego pszczyńskiego stroju ludowego, jak jakle, fartuchy czy chusty. Gros obiektów związane jest z działalnością gospodarczą i domową, to jest sprzęty kuchenne i aparatura jadalniana. W skład kolekcji wchodzą także dewocjonalia: modlitewniki, krzyże, obrazki i oleodruki ścienne, pamiątki chrztu, I Komunii Świętej czy ślubu.

W zbiorach historycznych gromadzone są przede wszystkim dokumenty, np. należące do gminy Bieruń i jej poszczególnych dzielnic (akty, zaświadczenia, korespondencja urzędowa), szkół (świadectwa, dyplomy, zwolnienia) czy państwowe (odznaczenia, legitymacje). Do kolekcji historycznej zaliczane są także medale, sztandary stowarzyszeń, np. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół czy rzemieślników. Część obiektów dokumentuje działalność lokalnych zakładów pracy – fabryki dynamitu, kopalni „Piast” i „Ziemowit”.

Zbiory etnograficzne skupiają się na dokumentacji kultury ludowej mieszkańców Bierunia i jego okolicy. Część tej kolekcji stanowią elementy kobiecego pszczyńskiego stroju ludowego, jak jakle, fartuchy czy chusty. Gros obiektów związane jest z działalnością gospodarczą i domową, to jest sprzęty kuchenne i aparatura jadalniana. W skład kolekcji wchodzą także dewocjonalia: modlitewniki, krzyże, obrazki i oleodruki ścienne, pamiątki chrztu, I Komunii Świętej czy ślubu.

Do zbiorów fotograficznych włączane są fotografie archiwalne i współczesne Bierunia, jego okolicy oraz tutejszych mieszkańców – zdjęcia obrazujące bieruński krajobraz, jego architekturę i zabytki; portrety rodzinne, weselne, komunijne. Część kolekcji to fotografie bieruniaków wykonane podczas ich życia poza Bieruniem, np. z okresu obu wojen światowych.

Skip to content